هایال

هایال

هایال (خیالِ سرگردان)
hayall.ir

گاهی گوش می دهم 🎧

گاهی می نویسم


آخرين مطالب

۰ نظر ۰۰/۰۱/۰۸
محمدی نژاد
۰ نظر ۹۹/۱۲/۲۳
محمدی نژاد

آدما دو دسته اند

۰ نظر ۹۹/۱۱/۰۴
محمدی نژاد
۰ نظر ۹۹/۱۰/۱۷
محمدی نژاد

سادگی می کند قلبم

۰ نظر ۹۹/۱۰/۰۱
محمدی نژاد

بعضی چیزارو نمیشه به هیچ کس توضیح داد اما بعضی چیزارو نباید توضیح داد

۰ نظر ۹۹/۰۹/۳۰
محمدی نژاد
۱ نظر ۹۹/۰۹/۲۸
محمدی نژاد


پسرک؛  کَفترباز حرفه ای بود

۰ نظر ۹۹/۰۹/۰۲
محمدی نژاد


عصر امروز دل تنگی عجیبی داشتم

هوا هم کمی سرد بود

۱ نظر ۹۹/۰۸/۲۲
محمدی نژاد


داری بحث میکنی وسط بحث و توضیح میخوای شوخی کنی مثال واقعی از خاطرات گذشته میزنی

۰ نظر ۹۹/۰۶/۱۳
محمدی نژاد