هایال

هایال

هایال (خیالِ سرگردان)
hayall.ir

گاهی گوش می دهم 🎧

گاهی می نویسم


آخرين مطالب

۰ نظر ۰۰/۱۲/۲۹
محمدی نژاد
۰ نظر ۰۰/۰۸/۲۵
محمدی نژاد

دلم دلتنگیاش بی شماره

۱ نظر ۰۰/۰۸/۰۴
محمدی نژاد
۰ نظر ۰۰/۰۶/۲۳
محمدی نژاد
۱ نظر ۰۰/۰۶/۰۹
محمدی نژاد

نه تقصیر شب است که سیاه آفریده شده

۰ نظر ۰۰/۰۵/۱۶
محمدی نژاد

اعتراف میکنم بعضیارو باید همینجوری دوست داشت همینجوری نامرد همینجوری بی وفا

۱ نظر ۰۰/۰۴/۰۶
محمدی نژاد

قصه ای بخوان

۰ نظر ۰۰/۰۴/۰۱
محمدی نژاد

گفتی ای دوست به عاشق شدنت هشیاری؟

۰ نظر ۰۰/۰۳/۲۹
محمدی نژاد
۰ نظر ۰۰/۰۳/۱۵
محمدی نژاد